Privacy Policy - The Manta Revolution
Privacy Policy

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In principe kan u deze Site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mede te delen. Het kan evenwel zijn dat de toegang tot bepaalde delen van de Site of het gebruik van bepaalde functionaliteiten, slechts mogelijk is op voorwaarde dat u de gevraagde gegevens meedeelt. Indien u de gegevens welke zijn aangeduid als "verplicht" niet meedeelt, zal de toegang tot of het gebruik van deze functionaliteiten niet mogelijk zijn. De persoonsgegevens (zoals bv. uw voornaam, naam, geboortedatum, adres, email adres, telefoonnummer, enz) die u verstrekt via deze site worden opgenomen in de bestanden van The Manta Revolution-Forum. Uw gegevens worden door het The Manta Revolution-Forum verwerkt in het kader van het beheer. U heeft het recht uw persoonlijke gegevens waarover The Manta Revolution-Forum beschikt te raadplegen, aan te passen en te verwijderen. U kan dit recht ten alle tijde uitoefenen via de optie "profiel aanpassen", waar u rechtstreeks toegang heeft tot uw gegevens.

The Manta Revolution-Forum zal uw gegevens niet meedelen aan derden.

The Manta Revolution-Forum zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

The Manta Revolution-Forum zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde uw gegevens naar beste vermogen te beschermen tegen verlies, diefstal of niet-toegelaten gebruik of toegang door derden.

U garandeert dat de gegevens welke u meedeelt u toebehoren, juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens welke toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat het The Manta Revolution-Forum u iedere toegang tot de Site of delen daarvan ontzegt, dit tijdelijk of definitief.

The Manta Revolution-Forum is in ieder geval nooit aansprakelijk voor het gebruik dat derden van uw gegevens maken. Doch onder de aansprakelijkheid van de desbetreffende adverteerder of beheerder van de site in kwestie waarnaar u zich begeeft. Indien de commentaren of inhoud die u plaatst in het The Manta Revolution-Forum, aanleiding geven tot klachten of indien uw commentaren/inhoud niet in overeenstemming zijn met de gebruiksvoorwaarden, wordt dit geregistreerd in onze databank om de gepaste maatregelen te kunnen nemen (zoals het bericht verwijderen of uw profiel schrappen). Ingeval u onwettige inhoud plaatst op onze site, zullen wij desgevallend genoodzaakt zijn het dossier, samen met uw identiteitsgegevens, aan het parket over te maken.

Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer u de website raadpleegt. De code die in de cookie verwerkt is laat toe de PC te herkennen bij een volgend bezoek en het surfen op de Site vlotter te laten verlopen. Cookies worden gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt. Cookies bevatten geen persoonlijk identifieerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren. Het The Manta Revolution-Forum registreert informatie over de verbinding die u maakt met onze website. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser dat u gebruikt en de pagina's die u bezoekt. Deze gegevens worden gedurende 1 jaar bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van uw surfgedrag de kwaliteit van onze website te verbeteren. Het The Manta Revolution-Forum kan deze gegevens overmaken aan de bevoegde gerechtelijke instanties op hun verzoek of in het kader van haar verplichting om onwettige inhoud aan de procureur des konings mee te delen. De gerechtelijke autoriteiten kunnen desgevallend via uw Internet Service Provider aan de hand van uw IP-adres uw identiteit achterhalen.

 
 
 
logo